Hjärtupplysningen följer ditt hjärta

 

Hjärtupplysningen är Sveriges första integrerade sjukvårdsrådgivare med uppkoppling mot ditt hjärta.

Hjärtupplysningen är en vårdgivare som ger användare av Coala Heart Monitor specialiserad sjukvårdsrådgivning. För dig som har en Coala och tecknat ett Coala Premium abonnemang finns det alltid en hjärtspecialist nära till hands. E-hälsa på riktigt.

 

Ett team av hjärtspecialister

Hjärtupplysningen har direkt och säker uppkoppling mot Coala Heart Monitor och dess data genom Coala Care Portalen. Här ges en en översikt över varje enskild ansluten Coala användares resultat av bröst- och tum-EKG, inspelat hjärtljud, dennes profil samt angett allmäntillstånd. Detta utgör underlag för vidare analys och stöd till den individuella medicinska bedömning som vårdgivaren gör.

Coala Heart Monitor bygger på avancerad mjukvara med algoritmer som analyserar de EKG-signaler som spelas in med Coalan. Algoritmerna som ingår i mjukvaran är utvecklade i Sverige och validerade i ett samarbete mellan Lunds Universitet och Karolinska Universitetssjukhuset. Mjukvaran beräknar standard EKG-parametrar såsom HR, RR variabilitet, QT intervall, etc. Den är utvecklad för att säkert hitta alla fall av förmaksflimmer, hjärtrusning, dubbelslag etc med detekterade p-vågor. 

Med Hjärtupplysningen erbjuds tillsammans med Coala ett komplett eko-system med mänsklig kontakt och rådgivning. Vi kallar det e-hälsa på riktigt.

 

MedHelp

Hjärtupplysningen drivs av MedHelp AB på uppdrag av Coala Life AB. MedHelp är en enskild vårdgivare med verksamhet inom Sjukvårdsrådgivning (SVR) samt diverse övriga tjänster såsom Sjuk och Frisk (SoF) för offentliga verksamheter och privata företag, vårdplanering för försäkringsbolag och s.k. Personalstöd åt företag och organisationer. 

Utöver Hjärtupplysningen bedriver MedHelp SVR för landstingen i Stockholm (SLL), Sörmland, Värmland samt Uppsala (egen verksamhet MedHelp Uppsala AB). Starten i SLL skedde den 1 september år 2000. Samtliga uppdrag är upphandlade enligt Lagen om Offentlig upphandling (LOU) vid flera tillfällen. MedHelp AB bedriver ett systematiskt förbättringsarbete inom ramen för Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd i SOSFS 2011:9 ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete”.

Bolaget är certifierat enligt ISO för Kvalitet (9001:2015) och för Miljö (14001:2015). Verksamheten hålls samman i ett gemensamt ledningssystem för de båda ISO-certifieringarna.

 

COALA HEART MONITOR

Köp din Coala här!

FRÅGOR & SVAR

Allt du behöver veta om Hjärtupplysningen

COALA CARE PORTAL

Info om vad Hjärtupplysningen ser