Välkommen till Hjärtupplysningen

Hjärtupplysningen är Sveriges första rådgivare med direkt uppkoppling mot ditt hjärta. En vårdgivare som ger användare av Coala Heart Monitor specialiserad sjukvårdsrådgivning, och finns för ditt hjärta. För dig som har en Coala och tecknat ett Coala Premium abonnemang finns det alltid Coala-certifierade sjuksköterskor nära till hands. E-hälsa på riktigt.

Ett team av uppkopplade Coala-certifierade sjuksköterskor

Hjärtupplysningen har direkt och säker uppkoppling mot Coala Heart Monitor och dess data genom Coala Care Portalen. Här ges en översikt över varje enskild ansluten Coala användares resultat av bröst- och tum-EKG, inspelat hjärtljud, dennes profil samt angett allmäntillstånd. Detta utgör underlag för vidare analys och stöd till den individuella medicinska bedömning som vårdgivaren gör.

Coala Heart Monitor bygger på avancerad mjukvara med algoritmer som analyserar de EKG-signaler som spelas in med Coalan. Algoritmerna som ingår i mjukvaran är utvecklade i Sverige och validerade i ett samarbete mellan Lunds Universitet och Karolinska Universitetssjukhuset. Mjukvaran beräknar standard EKG-parametrar såsom HR, RR variabilitet, QT intervall, etc. Den är utvecklad för att säkert hitta alla fall av förmaksflimmer, hjärtrusning, dubbelslag etc med detekterade p-vågor. 

Hjärtupplysningen erbjuder ett komplett eko-system med Coala Heart Monitor, mänsklig kontakt och rådgivning. Vi kallar det e-hälsa på riktigt.

 

 

 

Ansvarig sjuksköterska Barbro berättar om Hjärtupplysningen.

I samarbete med MedHelp AB

Hjärtupplysningen drivs av MedHelp AB på uppdrag av Coala Life AB. MedHelp är vårdoperatören som med smarta lösningar och medicinsk kompetens levererar e-hälsotjänster till företag, organisationer och vården. Som vårdgivare genomför MedHelp 3 miljoner sjukvårdsrådgivningssamtal per år i Sverige.

Utöver Hjärtupplysningen är det flera landsting som tar hjälp av MedHelpför sin centrala sjukvårdsrådgivning. Som alla vårdgivare i Sverige lyder MedHelp b.la under Hälso- och sjukvårdslagen, Patientsäkerhetslagen, Patientdatalagen och Personuppgiftslagen.

Bolaget är certifierat enligt ISO för Kvalitet (9001:2015) och för Miljö (14001:2015).


COALA HEART MONITOR

Köp din Coala här!

FRÅGOR & SVAR

Allt du behöver veta

COALA CARE PORTAL

Info om vad Hjärtupplysningen ser