Vad är Hjärtupplysningen?

Hjärtupplysningen är Sveriges första integrerade sjukvårdsrådgivare med uppkoppling mot ditt hjärta. Hjärtupplysningen är en vårdgivare [BA1] som ger användare av Coala Heart Monitor specialiserad sjukvårdsrådgivning. För dig som har en Coala och tecknat ett Coala Premium abonnemang finns det alltid en Coala-certifierad sjuksköterska nära till hands. E-hälsa på riktigt.

 

Vad är Coala och Coala Heart Monitor?

Coala Life AB är ett svenskt medicintekniskt företag inriktat på hjärtdiagnostik och mobil hälsa. Företaget har utvecklat Coala Heart Monitor, en patenterad teknologi och en kommersiell lösning för distansövervakning och självscreening av hjärtljud och EKG. Vi gör det möjligt för alla att följa sitt hjärta. 

Hjärt- och kärlsjukdomar är en av de främsta anledningar till att människor dör världen över. Anledningen är i många fall en sen diagnos. Coala Life bildades 2004 av läkare och svenska entreprenörer för att ändra på det. Nu är resultatet här. Genom att ersätta ett analogt verktyg från 1800-talet, stetoskopet, med en digital lösning som både registrerar hjärtljud, EKG och hjärtfrekvens. En unik lösning som både lyssnar, mäter och analyserar, och som möjliggör att  många hjärtsjukdomar kan upptäckas och behandlas i tid. Bland annat förmaksflimmer som ökar risken för stroke betydligt. En rad patent ligger till grund för detta svenska världsunika system, Coala, som gör det möjligt för var och en att själv screena och följa sitt hjärta, i tät kontakt med läkare och kardiologer. För mer info, se www.coalalife.com.

 

Vad är Coala Care Portal?

Coala Care är en extern portal som ger läkare och annan sjukvårdspersonal möjlighet att manuellt granska inspelningar från Coala. Den säkra Portalen nås genom BankID-inloggning och vårdgivare har endast access till de användare som först gett dem deras medgivande. Genom portalen ges tillgång till Coala användarens mätningar direkt på en dataskärm. Portalen ger en översikt över varje enskild ansluten Coala användares resultat av bröst- och tum-EKG, inspelat hjärtljud, dennes profil samt angett allmäntillstånd. Detta utgör underlag för vidare analys och bidrar till den individuella medicinska bedömning som vårdgivaren gör. 

 

 

VEM DRIVER HJÄRTUPPLYSNINGEN?

Hjärtupplysningen drivs av MedHelp AB på uppdrag av Coala Life AB. MedHelp är vårdoperatören som med smarta lösningar och medicinsk kompetens levererar e-hälsotjänster till företag, organisationer och vården. Som vårdgivare genomför MedHelp 3 miljoner sjukvårdsrådgivningssamtal per år i Sverige. MedHelp är en vårdgivare med vårdtjänster och företagstjänster. Vårdtjänster är eHälsa och sjukvårdsrådgivning till den offentliga vården och vårdföretag. Företagstjänster är exempelvis chefsstöd samt Sjuk och Frisk för offentliga verksamheter, organisationer och privata företag.

Utöver Hjärtupplysningen hjälper MedHelp flera landsting med sjukvårdsrådgivning, däribland Stockholms läns landsting. Som alla vårdgivare i Sverige lyder MedHelp under b.la Hälso- och sjukvårdslagen, Patientsäkerhetslagen, Patientdatalagen och Personuppgiftslagen.

Bolaget är certifierat enligt ISO för Kvalitet (9001:2015) och för Miljö (14001:2015).

HUR KOMMER MAN I KONTAKT MED HJÄRTUPPLYSNINGEN?

Genom att ha tecknat ett Coala Premium abonnemang på www.coalalife.com